17.6.07

Thơ Lý Bạch ! ! !

Ý đêm tĩnh
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.

Không có nhận xét nào:

http://www.meebo.com/rooms


Tìm kiếm Tùy Chỉnh