4.6.07

Thơ bông súng ! !

Hỡi cô, hỡi bác trên đường,

Đi qua đi lại chớ nhìn "em" nha.


Em là "cu Vĩnh" chính tông,


Muốn xem thì phải xếp hàng chờ em.

Không có nhận xét nào:

http://www.meebo.com/rooms


Tìm kiếm Tùy Chỉnh