4.6.07

Gia đình đại đoàn kết 12a9 ! ! ! 1. Nguyễn Hoàng Anh (02/12/1989)=> tổ trưởng tổ 4

 2. Trần Hoàng Anh (13/10/1989)

 3. Nguyễn Thế Bình (11/05/1989)=> phó học tập

 4. Trần Thị Kim Cương (24/09/1989)

 5. Lê Thị Kiều Diễm (04/07/1988)

 6. Hồ Ngọc Hà (23/06/1989)=> thủ quỹ

 7. Nguyễn Thị Thu Hà (24/08/1989)

 8. Phạm Thị Kiều Hạnh (26/01/1989)

 9. Lê Thị Thuý Hằng (28/03/1989)

 10. Dương Thị Hồng (24/10/1989)

 11. Võ Thị Cẩm Liên (27/09/1989)

 12. Nguyễn Thị Thanh Lộc (01/03/1989)

 13. Đỗ Trần Khương Minh (15/02/1989)=> tổ trưởng tổ 5

 14. Nguyễn Hoàng Nam (24/09/1989)=> sao đỏ

 15. Mai Thị Bích Ngọc (14/04/1989)=> tổ trưởng tổ 2

 16. Cao Thanh Phong (02/05/1989)=> lớp trưởng

 17. Nguyễn Vũ Phi Phượng (01/01/1989)

 18. Cao Ngọc Quang (05/04/1989)

 19. Nguyễn Vinh Quang (01/08/1989)=> sao đỏ

 20. Trần Minh Sang (12/07/1988)

 21. Trần Văn Sỹ (29/01/1988)

 22. Mã Thị Thanh Tâm (chưa cập nhật)

 23. Tô Hoài Tân (07/12/1989)

 24. Bùi Kim Thanh (13/08/1989)

 25. Lương Văn Thành (14/09/1989)

 26. Phạm Thị Hiếu Thảo (05/10/1988)=> bí thư

 27. Nguyễn Thị Phương Thảo (14/05/1989)

 28. Phan Lê Văn Thắng (10/12/1989)=> tổ trưởng tổ 6

 29. Nguyễn Văn Thìn (26/03/1989)

 30. Kim Mỹ Tiên (22/02/1989)=> tổ trưởng tổ 3

 31. Mai Văn Tiến (02/05/1989)=> tổ trưởng tổ 1

 32. Hà Thị Tình (08/09/1988)

 33. Dương Anh Trí (15/11/1989)

 34. Trần Ngọc Trinh (08/06/1989)

 35. Nguyễn Minh Tuấn (31/08/1989)

 36. Trần Thanh Tuấn (22/10/1988)

 37. Bùi Thị Bích Tuyền (28/06/1989)

 38. Dương Thị Thu Tuyết (24/10/1989)

 39. Phạm Thị Hải Vân (27/02/1989)

 40. Đặng Trường Vĩnh (28/08/1989)

 41. Nguyễn Thanh Vũ (15/12/1989)

Và cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Thanh Chi
Không có nhận xét nào:

http://www.meebo.com/rooms


Tìm kiếm Tùy Chỉnh