7.6.07

Giải thưởng danh giá ! ! !

Sau đây là màng trình diễn của người mẫu Tiến lè với bộ sưu tập anh vừa thiết kế. Với thân hình "khô cá đuối" của anh đố thiên hạ ai dám so bì. Chúc mừng anh Tiến nhà ta đã đoạt giải thưởng thân hình "đẹp kinh dị" lần này. Xin cho tràn pháo "chân" cổ vũ anh. ( Khì khì )

Không có nhận xét nào:

http://www.meebo.com/rooms


Tìm kiếm Tùy Chỉnh