17.6.07

Thành thơ ! ! !


" Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh em đứng cột nhà càng xinh. "
(hí hí... mắc cỡ quá )

Không có nhận xét nào:

http://www.meebo.com/rooms


Tìm kiếm Tùy Chỉnh